• Phone: +84 24 3943 6676/78
  • No. 31, Lane 19, Kim Dong Street, Hoang Mai District, Hanoi

  11/18/2021

  Thành lập nhóm tuần tra theo dõi biến động rừng xã Hướng Hiệp

  Người viết: Nguyễn Ngọc Tuấn Kiểm duyệt nội dung: Phan Tân Lâm Biên dịch, đọc tiếng Vân Kiều: Hồ Thì Thới Địa điểm phát tin: Đài truyền thanh xã Hướng Hiệp

  Để đánh giá được những thiếu sót trong việc theo dõi diễn biến rừng, quản trị rừng… có tác động như thế nào đối với các nguyên nhân gây mất rừng và suy thoái rừng và tăng cường đối thoại, chia sẻ thông tin về biện pháp kỹ thuật, kết quả theo dõi diễn biến rừng hàng năm. Được sự hỗ trợ của dự án Đối thoại về phát triển rừng bền vững đến nay trên địa bàn xã Hướng Hiệp đã thành lập được 5 tổ tuần tra bảo vệ rừng. Trong đó có 4 tổ tuần tra rừng cộng đồng và 01 tổ tuần tra rừng nhóm hộ. Thông tin các nhóm như sau :

  • Tổ tuần tra rừng cộng đồng Kreng - thôn Gia Giã với 8 thành viên do ông Hồ Văn Thạch làm tổ trưởng, ông Hồ Văn Vinh làm tổ phó.
  • Tổ tuần tra rừng cộng đồng Pa Loang - thôn Gia Giã với 7 thành viên do ông Hồ Văn Quang làm tổ trưởng, ông Hồ Văn Chăn làm tổ phó.
  • Tổ tuần tra rừng cộng đồng Đá Ngồi - thôn Gia Giã gồm 7 thành viên do ông Hồ Văn May làm tổ trưởng, ộng Hồ Văn Bai làm tổ phó.
  • Tổ tuần tra rừng nhóm hộ Khe Hiên gồm 6 thành viên do ông Hồ Văn Tiệp làm tổ trưởng, ộng Hồ Văn Vũ làm tổ phó.
  • Tổ tuần tra rừng cộng đồng Khe Hiên gồm 6 thành viên do ông Hồ Văn Vinh làm tổ trưởng, ộng Hồ Thị Thủy làm tổ phó.

  Các tổ bảo vệ rừng thực hiện nhiệm vụ là tuần tra bảo vệ rừng trên chính diện tích đã được nhà nước giao cho cộng đồng và hộ gia đình quản lý, nhưng sẽ được dự án Đối thoại về phát triển rừng bền vững hỗ trợ một phần kinh phí tuần tra rừng, được tập huấn kỹ thuật sử dụng phần mềm theo dõi diễn biến rừng và một số thiết bị chuyên dụng khác.

  Cùng với đó UBND xã Hướng Hiệp cũng cử cán bộ tham gia tổ công tác thực hiện theo dõi biến động rừng với 14 thành viên dó ông Hồ Chí Cường chủ tịch UBND xã làm tổ trưởng cùng với các thành viên là Kiểm lâm, Nông nghiệp, phụ nữ xã và trưởng, phó các tổ bảo vệ rừng Pa Loang, Khe Hiên, Đà Ngồi và Kreng.

  Bản dịch tiếng Vân Kiều, bản thu âm các bản tin xem tại đây shorturl.at/rstwC

  Bun ranaq chuk chuai kado ranguh ranaq titong su lie loaq sarung pakai kham choh pel nai bon pa lahuo saq Huong Hiep khoiq choh achon bun 5 taluq sakam saval kariaq sarung. Tang ki bun 4 taluq nheng saliq sarung taluq rapuk kop 1 taluq nheng saliq sarung dong su. Simoat la nieq:

  • Taluq sakam saval sarung taluq rapuk Kreng – vil Gia Giã bun 8 naq, achuaih Hồ Văn Thạch taq sot, achuaih Hồ Văn Vinh taq pho.
  • Taluq sakam saval sarung taluq rapuk Pa Loang – vil Gia Giã bun 7 naq, achuaih Hồ Văn Quang taq sot, achuaih Hồ Văn Chăn taq pho.
  • Taluq sakam saval sarung taluq rapuk Đá Ngồi – vil Gia Gĩa bun 7 naq, achuaih Hồ Văn May taq sot, achuaih Hồ Văn Bai taq pho.
  • Taluq sakam saval sarung puai dong su Khe Hiên bun 6 naq, achuaih Hồ Văn Tiệp taq sot, achuaih Hồ Văn Vũ taq pho.
  • Taluq sakam saval sarung taluq rapuk Khe Hiên bun 6 naq, achuaih Hồ Văn Vinh taq sot, ayoaq Hồ Thị Thủy taq pho.

  Mah taluq kariaq sarung ruat taq ranaq sakam saval kariaq sarung tang kalong kuteq khoiq bun nha nuoc avoi yon taluq rapuk kop dong su takiap kumiar, ki ma bun ranguh ranaq titong su lie loaq sarung pakai kham chuk chuai paraq sakam saval sarung, bun tap huan ky thuat it taq phan mem tutuaiq sarung kop mah karong karoau kanah.