• Phone: +84 24 3943 6676/78
  • No. 31, Lane 19, Kim Dong Street, Hoang Mai District, Hanoi

  11/18/2021

  Thành lập nhóm tuần tra theo dõi biến động rừng xã Ba Nang

  Người viết: Nguyễn Ngọc Tuấn Kiểm duyệt nội dung: Phan Tân Lâm Biên dịch, đọc tiếng Vân Kiều: Hồ Thì Thới Địa điểm phát tin: Đài truyền thanh xã Ba Nang

  Được sự hỗ trợ của dự án Đối thoại về phát triển rừng bền vững và trên cơ sở kết quả cuộc họp tại xã và tại thành phố Đông Hà về việc thành lập Tổ bảo vệ rừng và Tổ công tác FCIM giữa Chi cục Kiểm lâm, Trung tâm SRD, Hạt kiểm lâm huyện Đakrông, UBND xã Ba Nang và đại diện các nhóm tuần tra, bảo vệ rừng của thôn Ba Nang, Ra Lây với 24 thành viên tham gia. Đến nay trên địa bàn xã Đakrộng đã thành lập được 3 tổ tuần tra bảo vệ rừng gồm

  • Tổ tuần tra tại thôn Ra Lây với 10 thành viên do ông Hồ Ngọc Thịnh làm tổ trưởng, ông Hồ Văn Dừng làm tổ phó.
  • Tổ bảo vệ rừng cộng đồng thôn Ba Nang với 7 thành viên do ông Hồ Văn Rang làm tổ trưởng, ông Hồ Văn Heng làm tổ phó.
  • Tổ bảo vệ rừng của nhóm hộ thôn Ba Nang gồm 7 thành viên do ông Hồ Văn Vọng làm tổ trưởng, ộng Hồ Văn Mê làm tổ phó.

  Các tổ bảo vệ rừng thực hiện nhiệm vụ là tuần tra bảo vệ rừng trên chính diện tích đã được nhà nước giao cho cộng đồng và hộ gia đình quản lý, nhưng sẽ được dự án Đối thoại về phát triển rừng bền vững hỗ trợ một phần kinh phí tuần tra rừng, được tập huấn kỹ thuật sử dụng phần mềm theo dõi diễn biến rừng và một số thiết bị chuyên dụng khác.

  Cùng với đó UBND xã Ba Nang cũng cử cán bộ tham gia tổ công tác thực hiện theo dõi biến động rừng với 10 thành viên là đại diện lãnh đạo UBND xã, Kiểm lâm, Nông nghiệp, phụ nữ xã và trưởng, phó của ba nhóm bảo vệ rừng thôn Ba Nang, Ra Lây.

  Bản dịch tiếng Vân Kiều, bản thu âm các bản tin xem tại đây shorturl.at/rstwC

  Bun ranaq chuk chuai kado ranguh ranaq titong su lie loaq sarung pakai kham kop tang tanoaq ak pôn te tro sirhong bon saq kop bon thanh pho Đông Hà su ranaq choh achon taluq kariaq sarung kop taluq mpol ranaq FCIM kado Chi cuc Kiem lam, Raku SRD, Hat kiem lam hien Đakrôn, UBND saq Ba Nang kop tang moat mah taluq sakam saval, kariaq sarung kado vil Ba Nang, Ra Lây kop 24 naq kuai your to.

  Choh pen nai bon pa lahuo saq dakrong khoiq choh achon bun 3 taluq sakam saval kariaq sarung:

  • Taluq sakam saval bon vil Ra Lây bun 10 naq, achuaih Hồ Ngọc Thịnh taq sot, achuaih Hồ Văn Dừng taq pho.
  • Taluq kariaq sarung taluq rapuk vil Ba Nang bun 7 naq, achuaih Hồ Văn Rang taq sot, achuaih Hồ Văn Heng taq pho.
  • Taluq kariaq sarung kado santuk dong su vil Ba Nang bun 7 naq, achuaih Hồ Văn Vọng taq sot, achuaih Hồ Văn Mê taq pho.

  Mah taluq kariaq sarung ruat taq ranaq sakam saval kariaq sarung tang kalong kuteq khoiq bun nha nuoc avoi yon taluq rapuk kop dong su takiap kumiar, ki ma bun ranguh ranaq titong su lie loaq sarung pakai kham chuk chuai paraq sakam saval sarung, bun tap huan ky thuat it taq phan mem tutuaiq sarung kop mah karong karoau kanah.