• Phone: +84 24 3943 6676/78
  • No. 31, Lane 19, Kim Dong Street, Hoang Mai District, Hanoi

  11/9/2021

  Tổ chức tập huấn giám sát biến động rừng bằng hệ thông FCIM tại xã Hướng Hiệp

  Người viết: Nguyễn Ngọc Tuấn Kiểm duyệt nội dung: Phan Tân Lâm Biên dịch, đọc tiếng Vân Kiều: Hồ Thì Thới Địa điểm phát tin: Đài truyền thanh Hướng Hiệp

  Xã Hướng Hiệp là một trong những xã có diện tích rừng tự nhiên lớn của Huyện Đakrông, Trong đó đã có hơn 4000ha rừng được giao cho cộng đồng, hộ gia đình quản lý, ngoài ra vẫn còn một diện tích khá lớn chưa được giao và hiện đang do UBND xã Hướng Hiệp quản lý. Hiện nay, các cộng đồng đang thực hiện việc tuần tra bảo vệ rừng theo các truyền thống, trong đó việc đánh giá biến động rừng và phát hiện, xử lý vi phạm chưa kịp thời dẫn đến tài nguyên rừng ngày càng bị suy thoái. Trước tình hình đó, cần thay đổi phương pháp giám sát rừng để hạn chế các nguy cơ mất rừng tại các khu rừng do cộng đồng quản lý.

  Thực hiện kế hoạch dự án “Đối thoại về phát triển rừng bền vững” Từ ngày 22 đến 24 tháng 11 năm 2020, Tại Hội trường UBND xã Hướng Hiệp, huyện ĐaKrông. Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững phối hợp với hội Khoa học kỹ thuật bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Quảng Trị tổ chưc lớp tập huấn Hướng giám sát biến động rừng bằng hệ thông FCIM cho 43 học viên là đại diện các hội đoàn thể của xã Hướng Hiệp, các thành viên nhóm bảo vệ rừng thôn Pa Loang, Khe Hiên, Gia giả, Đá ngồi và Kreng của xã Hướng Hiệp.

  Thông qua lớp tập huân, các chuyên gia đã truyền đạt những kiến thức, kỹ năng sử dụng bản đồ của hệ thống CFMS, sử dụng máy GPS trong tuần tra rừng cộng đồng, sử dụng cập nhật thông tin phiếu điều tra rừng vào hệ thống phần mền, cách điền thông tin và một số lổi thường gặp khi cập nhật thông tin trong khi tuần tra rừng.

  Cũng trong chương trình tập huấn các học viên đã cài đặt phần mêm vào điện thoại và thực hành các bài tập tính huông. Kết quả các thành viên đã cài đặt được phần mềm vào điện thoại và đã thực hành gửi kết quả 28 phiếu điều tra, giám sát rừng lên hệ thống.

  Với việc khai thac, tận dung các thiết bị công nghệ là điện thoại thông minh có sẵn của người dân, phương pháp giám sát rừng sinh động, báo cáo kết quả trực tiếp trên điện thoại, kết quả giám sát biến động rừng được gửi đến cơ quan quản lý nhà nước nhanh, kịp thời, số liệu giám sát rừng được số hóa đây là cơ sở dữ liệu quan trọng để các cơ quan quản lý nhà nước về Lâm nghiệp và chính quyền địa phương quản lý, bảo vệ rừng được tốt hơn, các hoạt động lâm nghiệp được minh bạch hơn.

  Kết thúc tập huấn, các học viên đã cơ bản nắm bắt được chức năng và nguyên lý hoạt động của hệ thông FCIM. Tuy nhiên, để sử dụng thành thảo các chức năng cần có thêm các lớp tập huấn nâng cao để trau dồi kiến thức, kỹ năng,.. phần mềm cũng cần bổ sung thêm một sô chức năng để phù hợp với nhiệm vụ, mục tiều tuần tra rừng. Mặt khác, cũng là để thuận lợi cho công tác quản lý, vận hành mạng lưới FCIM, đảm bảo các thông tin mà hệ thống chỉ ra là chính xác để từ đó nâng cao được hiệu quả của công tác tuyền tra rừng.

  Bản dịch tiếng Vân Kiều, bản thu âm các bản tin xem tại đây shorturl.at/rstwC

  Ruat taq chua parnai ranguh ranaq “titong su lie loaq sarung pakai kham” te tangai 22 toaq 24 kasai 11 kumo 2020, bon kalong UBND saq Hướng Hiệp, hien Đakrong. Raku lie loaq vil viang pakai kham chum ranguh kop santuk khoa học kỹ thuật kariaq sarung kop kariaq sop luq sinh học tenh Quảng Trị doh pang lup tập huấn angia nheng saliq sarung palot mpha toaq rup ranaq FCIM yon 43 naq la tang moat yon mah taluq kuai bon saq Hướng Hiệp, mah kuai tang santuk kariaq sarung vil Parloang, Khe Hiên, Gia Gỉa, Đá Ngồi kop Kreng kado saq Hướng Hiệp.

  Toaq ranaq khot it taq mah karong công nghệ la điện thoại kado paroai bao, paraleq nheng saliq sarung, atong toap toaq điện thoại, an bun koiq chai su dong yong ranaq takiap kumiar nhà nước, số liệu sakam saval sarung bun số hóa, nai la tanom dữ liệu simoat e takiap kumiar, kariaq sarung yon o klui, mah yaroaiq rayoang lâm nghiệp kot bleng klui. Parsot tập huấn, mah kuai your to bun dang simoat su rup ranaq FCIM. Ngkiq ma, e it taq yon koi ki nhuat bun en mah lup tập huấn e arien en, chum en phần mềm yon rapieq kop mah ranaq nheng saliq sarung.