• Phone: +84 24 3943 6676/78
  • No. 31, Lane 19, Kim Dong Street, Hoang Mai District, Hanoi

  11/9/2021

  Tổ chức tập huấn giám sát biến động rừng bằng hệ thông FCIM tại xã Đakrông

  Người viết: Nguyễn Ngọc Tuấn Kiểm duyệt nội dung: Phan Tân Lâm Biên dịch, đọc tiếng Vân Kiều: Hồ Thì Thới Địa điểm phát tin: Đài truyền thanh Đakrông

  Từ ngày 19 đến 21 tháng 11 năm 2020, Tại Hội trường Khu du lịch cộng đồng Klu, xã ĐaKrông, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị. Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững phối hợp với hội Khoa học kỹ thuật bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Quảng Trị tổ chưc lớp tập huấn Hướng giám sát biến động rừng bằng hệ thông FCIM cho 40 học viên là đại diện Đại diện Chi cục Kiểm lâm, Trạm kiểm lâm Đakrông, UBND xã Đakrông, các tổ chức Hội và thành viên của 4 thôn Tà Lềng, Làng Cát, Xa Lăng, Pa Tầng.

  Thông qua lớp tập huân, các chuyên gia đã truyền đạt những kiến thức, kỹ năng sử dụng bản đồ của hệ thống CFMS, sử dụng máy GPS trong tuần tra rừng cộng đồng, sử dụng cập nhật thông tin phiếu điều tra rừng vào hệ thống phần mền, cách điền thông tin và một số lổi thường gặp khi cập nhật thông tin trong khi tuần tra rừng.

  Thông qua chương trình tập huấn, đã có 9 học viên được cài đặt phần mềm FCIM vào điện thoại thông minh và đã thực hiện 9 đợt thực hành tại 4 thôn, kết quả thực hành sử dụng phần mềm cho thấy, các thành viên trong nhóm bảo vệ rừng đã tiếp thu nhanh các kiến thức, kỹ năng sử dụng phần mềm FCIM.

  Cũng trong chương trình tập huấn cán bộ của Hội khoa học kỹ thuật bảo vệ rừng và Chi cục Kiểm lâm đã trang bị cho các học viên những kiến thức cơ bản trong lập kế hoạch tuần tra, phát hiện dấu vết tác động tiêu cực trong rừng và cách thức xử lý một số tình huống hường gặp khi tuần tra rừng: Lũ lụt, sạt lở, lạc đường, gặp lâm tặc…

  Kết thúc tập huấn, các học viên đã cơ bản nắm bắt được chức năng và nguyên lý hoạt động của hệ thông FCIM, nắm được phương pháp và cách thức tổ chức cho 01 chuyến tuần tra giám sát rừng. Tuy nhiên, để nâng cao hiểu quả hoạt động của nhóm bảo vệ rừng, cần có thêm các lớp tập huấn nâng cao về sử dụng phần mềm FCIM, sử dụng máy định vị GPS…để từ đó nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác tuần tra, giám sát biên động rừng tại cộng đồng.

  Bản dịch tiếng Vân Kiều, bản thu âm các bản tin xem tại đây shorturl.at/rstwC

  Te tangai 19 toaq tangai 21 kasai 11 kumo 2020, bon klong sirhong lahuo ncha sup taluq rapuk Klu, saq Dakrong, hien Dakrong, teng Quang Tri. Raku lie loaq vil viang pakai kham chum ranguh kop santuk Khoa hoc ky thuat kariaq sarung kop kariaq sop luq sinh hoc tenh Quang Tri doh pang lup tap huan angia sakam saval sarung palot mpha toaq rup ranaq FCIM yon 40 naq tang moat yon Chi cuc kiem lam, Tram kiem lam Dakrong, UBND saq Dakrong, mah doh pang santuk kop mah ka kuai te 4 vil Ta Leng, Lang Cat, Xa Lang, Pa Tang.

  Te kansai parnai tap huan, khoiq bun 9 naq bun parchuh phan mem FCIM mut dien thoai kop ruat taq 9 tro taq ranaq bon 4 vil. Vot ruat taq ki hum mah kuai tang taluq kariaq sarung khoiq dang it taq phan mem FCIM.

  Parsot tap huan, mah kuai your to khoiq dang phan mem FCIM nai la e taq ntroau kop it taq riang naq, dang paraleq doh pang 1 tro poq sakam saval nheng saliq sarung. Ngkiq ma e atuon ak poon kado rayoaiq rayoang kado taluq kariaq sarung, nhuat bun en mah lup tap huan e atuon it taq phan mem FCIM, it taq may GPS… te ki atuon paluq ak poon kado mpol ranaq sakam saval nheng saliq sarung bon taluq rapuk.