• Phone: +84 24 3943 6676/78
  • No. 31, Lane 19, Kim Dong Street, Hoang Mai District, Hanoi

  11/9/2021

  Hội thảo khởi động Dự án “Đối thoại về phát triển rừng bền vững” ở huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị

  Người viết: Lê Tuấn Anh Kiểm duyệt nội dung: Phan Tân Lâm Biên dịch, đọc tiếng Vân Kiều: Hồ Thì Thới Địa điểm phát tin: Đài truyền thanh các xã Ba Nang, Đakrông và Hướng Hiệp

  Ngày 23 tháng 09 năm 2020 tại huyện Đakrông tỉnh Quảng Trị. Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị, Hội Khoa học kỹ thuật bảo vệ rừng và Đa dạng sinh học tổ chức Hội thảo khởi động dự án “Đối thoại về phát triển rừng bền vững”.

  Tham dự hội thảo có Đại diện lãnh đạo Đại diện UBND huyện Đakrông. Chi cục Kiểm lâm, Hội Khoa học kỹ thuật bảo vệ rừng và Đa dang sinh học, Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững, Sở ngoại vụ, Hạt Kiểm lâm Đakrộng, UBND các xã Ba Nang, Đakrộng, Hướng Hiệp, cùng 50 Đại biểu đến từ các tổ chức xã hội nghề nghiệp trong tỉnh, hội đoàn thể các xã vùng dự án và các nhóm bảo vệ rừng cộng đồng.

  Mục tiêu của Hội thảo là giới thiệu dự án “Đối thoại phát triển rừng bền vững” đến với các Cơ quan liên quan, đồng thời xác định thời gian, kế hoạch và vai trò các bên trong tiến trình thực hiện dự án tại huyện Đakrông.

  Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Trần Văn Tý – Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm đã nêu rõ sự cần thiết để bảo vệ rừng, các nguyên nhân dẫn đến làm suy thoái rừng, bất cập trong việc giám sát rừng và các giải pháp của Việt nam hiện nay trong việc bảo vệ rừng. Đồng thơi nêu rõ, mục tiêu, hoạt động, kết quả dự kiến và kế hoạch thực hiện dự án từ năm 2020 đến 2022. Tại hội thảo, ông Lê Đại Lợi – Phó chủ tịch UBND huyện Đakrông đã khẳng định UBND huyện Đakrông sẽ tiếp nhận dự án “Đối thoại phát triển rừng bền vững” đồng thời chỉ đạo các xã Ba Nang, Hướng Hiệp và Đakrông phối hợp với Chi cục Kiểm lâm, Hội khoa học và Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững triển khai có hiệu quả các hoạt động của dự án, lồng ghép dự án này với các hoạt động, dự án khác đang thực hiện trên địa bàn huyện, quan tâm đến công tác tuyên truyền, quảng bá kết quả hoạt động của dự án…Đối với Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững cần xây dựng kế hoạch cụ thể, nội dung hoạt động phải thiết thực, phù hợp với các quy định của ngành lâm nghiệp, đúng với chủ trưởng của Đảng, Pháp luật của nhà nước. Đặc biệt là phần mềm theo dõi diễn biến tài nguyên rừng cần theo chuẩn của Tổng cục lâm nghiệp, tránh để chồng chéo nhiều ứng dụng, phần mềm cùng được triển khai tại địa bàn. Từng bước mở rộng hoạt động dự án, cũng như chia sẻ cánh làm hay trong giám sát rừng đến các xã còn lại của huyện, góp phần làm tốt hơn công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng tại huyện Đakrông.

  Bản tin bằng tiếng Vân Kiều. Bản ghi âm các bản tin của dự án xem tại đây: shorturl.at/rstwC

  Tangai 23/09/2020 bon hien Đakrông tenh Quảng Trị. Raku lie loaq vil viang pakai kham chum ranguh kop Chi cục kiểm lâm, santuk khoa học kỹ thuật kariaq sarung ko kariaq sop luq sinh hoc tenh Quảng Trị ruat taq ranguh ranaq “titong su lie loaq sarung pakai kham”. Your to pang sirhong bun sot put UBND hien Đakrông. Chi cục kiểm lâm, santuk khoa học kỹ thuật kariaq sarung, raku lie loaq vil viang pakai kham, sở ngoại vụ, hạt kiểm lâm Đakrông, UBND mah saq Ba Nang, Đakrông, Hướng Hiệp, kop 50 đại biểu toaq te mah doh pang pang rapuk tang tenh, hội đoàn thể mah saq lahuo ranguh ranaq kop mah santuk kariaq sarung taluq rapuk. Pang sirhong e atong su ranguh ranaq “ titong lie loaq sarung pakai kham” toaq su mah dong yong ranaq kartoang, kop the simoat parluh, chua parnai kop ranaq taq mah ka án your to ruat taq ranguh ranaq bon hien Đakrông.

  Anoat santoiq poh pang sirhong, achuaih Trần Văn Tý – sot put chi cục kiểm lâm khoiq atong simoat su ranaq kariaq sarung, mah ka tanom taq rung sarung, mah ka raval tang ranaq nheng saliq sarung kop mah paraleq kado Việt Nam sinua nai tang ranaq kariaq sarung. Achuaih Lê Đại Lợi – sot put UBND hien Đakrông khoiq teh simoat UBND hien Đakrông roap ranguh ranaq “titong e lie loaq sarung pakai kham” kop tek tayuar mah saq Ba Nang, Hướng Hiệp kop Đakrông chum ranguh kop chi cục kiểm lâm, santuk khoa học kop raku lie loaq vil viang pakai kham ruat taq bun ak poon mah rayoaiq rayoang kado ranguh ranaq, doq pahom toaq mpol ranaq ateng parnai kuboa, atong su kok ak taq bun te rayoaiq rayoang kado ranguh ranaq. La – ut koaq la – a rayoaiq rayoang ranguh ranaq, kop atong paraleq taq rangoaiq tang nheng saliq sarung yon mah saq noang loaq tang hien, chum ati taq karsiat mpol ranaq takiap kumiar kariaq kop lie loaq sarung bon hien Đakrông.